Tjänster

Vår grundläggande policy är att ge våra kunder hög kvalitet och servicegrad på utförda tjänster. Detta skall möjliggöras genom att tillhandahålla utbildad och motiverad personal samt en modern och välanpassad maskinpark. Genom att integrera våra tjänster i den aktuella verksamheten kan vi erbjuda mer relevanta och effektiva lösningar. Vi erbjuder olika flexibla lösningar som skräddarsys efter kundens behov.

 • Järnkonstruktioner
 • Byggsmide
 • Service/Underhåll
 • Reparationer/Montering
 • Svetsning även i rostfritt & aluminium
 • Svarvning upp till diam 1100
 • Fräsning, CNC styrd
 • Arborrverk, CNC styrd
 • Planslipning
 • Kantbockning
 • Plåtbearbetning

Copyright © 2014 Emmaboda Industriservice. All rights reserved.